Omdat iederéén recht
heeft op een geregeld leven

De Zorgdrager

De Zorgdrager is in het jaar 2013 in Arnhem opgericht. Wat gestart is als een zeer kleinschalige zorgorganisatie met een informeel karakter is de Zorgdrager inmiddels uitgegroeid tot een professionele zorgaanbieder in Gelderland en omstreken. De Zorgdrager heeft zijn expertise uitgebreid door professionals uit het klinische zorglandschap alsmede uit het forensische zorggebied aan te trekken. Hierdoor biedt De Zorgdrager professionele gespecialiseerde begeleiding aan cliënten (jongvolwassenen), met psychiatrische, gedrags,- en /of psychische klachten waarbij tevens sprake is van LVG dan wel VG problematiek. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het bieden van begeleiding op maat aan cliënten met een forensisch profiel. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd om cliënten te begeleiden die bekend zijn met ‘Loverboy’ problematiek, eer gerelateerd geweld, cliënten die zich in een afhankelijkheidspositie bevinden, ex-verslaafden, jonge moeders en cliënten met Multi problematiek.  De cliënten van de Zorgdrager worden optimaal begeleid, ondersteunt dan wel verzorgd door de talrijke professionals welke hun eigen expertise bezitten. De Zorgdrager bevat een onvoorwaardelijke acceptatie van haar cliënten welke ter bevordering effectief doorwerkt in de ontwikkeling, ontplooiing en zelfredzaamheid van haar cliënten. De Zorgdrager verleent momenteel zorg vanuit het zogeheten persoons gebonden budget (PGB).


De Zorgdrager BV Zypendaalseweg 6 6814 CK Arnhem
Tel: 026 2020 610 info@dezorgdrager.nl www.dezorgdrager.nl
Productie door:     pixa